22 فوریه 2015 ... Bernina / برنینا. در سال ۱۸۹۳ : اولین ماشین دوخت که رشته های نخ را به طور موازی قرار میداد و رشته های عمودی را از لابه لای آنها می گذراند،اختراع شد.