نمایندگی

اشتراک گذاشته شده با :

برندهای خارجی

۹۷ درصد اجناس نمایندگی های برندهای خارجی تقلبی هست
۹۷ درصد اجناس نمایندگی های برندهای خارجی تقلبی هست
حتما پیش آمده است که به یکی از نمایندگی های برندهای خارجی کفش و پوشاک بروید و در بازدید از اجناس متوجه شوید، هیچ یک از کالاها اصل نبوده و یا اصطلاحا “fake” هستند. امروز یکی از مسئولان عرصه پوشاک کشور با تایید این موضوع گفت: ۹۷ درصد اجناس موجود در نمایندگی های برندهای خارجی در کشور “fake” ند.

۹۷ درصد اجناس نمایندگی های برندهای خارجی تقلبی هست
۹۷ درصد اجناس نمایندگی های برندهای خارجی تقلبی هست
حتما پیش آمده است که به یکی از نمایندگی های برندهای خارجی کفش و پوشاک بروید و در بازدید از اجناس متوجه شوید، هیچ یک از کالاها اصل نبوده و یا اصطلاحا “fake” هستند. امروز یکی از مسئولان عرصه پوشاک کشور با تایید این موضوع گفت: ۹۷ درصد اجناس موجود در نمایندگی های برندهای خارجی در کشور “fake” ند.