نمایندگی

اشتراک گذاشته شده با :

برندهای لباس

برندها در جهان، نمایندگی های جعلی در ایران
برندها در جهان، نمایندگی های جعلی در ایران
در خیابان های شهر تهران و شهرهای بزرگ و حتی شهرهای متوسط که قدم بزنید، تابلوهایی می‎بینید از برندهای مشهور جهانی، که آوازه شان گوش فلک را کر کرده است. دیور، شانل، جورجیو آرمانی، پرادا، هرمس، والنتینو، دولچه و گابانا، اچ اند ام و... نام برندهای بزرگی است که دیده‎ می شوند، اما اینها صورت قضیه است ودر پشت پرده، چیزی به نام برند مشهور وجود ندارد. این گزارش که یکی از روزنامه های صیح تهران نوشته است را بخوانید تا بدانید چه برندهای ناموجودی در تهران و شهرهای دیگر جولان می دهند.

برندها در جهان، نمایندگی های جعلی در ایران
برندها در جهان، نمایندگی های جعلی در ایران
در خیابان های شهر تهران و شهرهای بزرگ و حتی شهرهای متوسط که قدم بزنید، تابلوهایی می‎بینید از برندهای مشهور جهانی، که آوازه شان گوش فلک را کر کرده است. دیور، شانل، جورجیو آرمانی، پرادا، هرمس، والنتینو، دولچه و گابانا، اچ اند ام و... نام برندهای بزرگی است که دیده‎ می شوند، اما اینها صورت قضیه است ودر پشت پرده، چیزی به نام برند مشهور وجود ندارد. این گزارش که یکی از روزنامه های صیح تهران نوشته است را بخوانید تا بدانید چه برندهای ناموجودی در تهران و شهرهای دیگر جولان می دهند.